Ammoniakgevaarzone

De ATEX-richtlijn (Atmosphères Explosibles, ook bekend als Richtlijn 94/9 / EG - is een EU-verordening die de essentiële eisen definieert van producten die bedoeld zijn om in de buurt van mogelijk explosieve omgevingen te worden gebruikt. Het merendeel van de machines en uitrusting die worden gebruikt in steenkoolmijnen lopen het risico van methaan en kolenstofexplosie en de ATEX-richtlijn is van toepassing op gereedschappen en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Tot het laatst verschilden de veiligheidsvoorschriften in de betrokken EU-landen van elkaar, wat op een significante belemmering van de vrije uitwisseling van goederen tussen de lidstaten van toepassing was.Om deze reden is er een verenigende ATEX-richtlijn gecreëerd, die de bestaande modellen verenigde en de circulatie van goederen in de Europese overeenkomst aanzienlijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste punt van de ATEX-richtlijn het vrij verkeer van goederen dat een aanzienlijk niveau van explosiebeveiliging waarborgt. Met betrekking tot gegevensapparaten voor posities in gebieden die door explosies worden bedreigd, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgevaardigd, die op 1 juli 2003 in contact kwam. Daarnaast is op 16 december 1999 richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook ATEX GEBRUIKERS genaamd vastgesteld, die wijzigingen aanbrengt in de minimale veiligheidseisen voor functies in gebieden waar een risico van een explosieve atmosfeer bestaat. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG trad in werking tot 1 juli 2003 en verving de vorige richtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG.

CE-markering (fr Conformité Européenneidentificatienummer van de certificeringsinstellingUitvoeringssymboolexplosiegroepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosieve subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan