Brandbestrijding gehackt

Tijdens pogingen om vuur te doven, bereiken veel mensen reflexief water. Het is dan het belangrijkste en het meest bekende blusmiddel. Brandweerlieden, specialisten in brandbestrijding, beslissen er echter niet altijd over. Het kiezen van het blusmiddel wil van het bruiningsmateriaal.

SchuimbestrijdingSchuimbrand blust goed onder andere tijdens branden van ontvlambare vloeistoffen zoals benzine of alcohol. Het schuim kan niet worden gebruikt om brandende alkalimetalen of elektrische installaties te doven, en al dat spreekt met water. De bluspoeders zijn van het grootste nut.Met betrekking tot hun samenstelling kunnen ze worden gebruikt om bijna elk belangrijk materiaal te doven. Blusgassen, waarvan de meest interessante koolstofdioxide is, zijn economisch in het blussen van kolenbranden, cokes en zwavel en metalen zoals kalium, natrium, calcium, ijzer en zink. Water daarentegen voldoet perfect aan zijn actie in contact met belangrijke vaste lichamen van organische oorsprong, zoals voor het bewijs van hout, papier, kolen, stro.

Stoombrandblusmiddelen - stoom als brandblusmateriaalEen soortgelijke actie als water heeft stoom als een brandblusmateriaal. Waarschijnlijk het verbranden van deze enige producten bij ongelukken. Het belangrijkste verschil tussen stoom en water is de laatste, dat het water op een onbekende plaats kan worden geroteerd, en het paar zeker in aparte kamers met een kubieke capaciteit die niet groter is dan 500 vierkante meter. In grotere appartementen bestaat de werking van het paar niet. Om branden te blussen is het niet alleen nodig om de blusmiddelen die goed zijn voor verschillende stoffen te kennen, maar ook de basis van hun verzameling en het graven in de vuurregio.