Classificatie van beroepsrisico s in het europees technisch bureau van vakbonden

Elk bedrijf dat technologieën voorbereidt die te maken hebben met het aanbieden van een explosiegevaar, moet een certificaat voor explosiebeveiliging zijn. De wet vereist dat dergelijk materiaal wordt goedgekeurd door de werkgever, bijv. Fabrieksdirecteur, president, eigenaar van het bedrijf, enz.

Het beveiligingsdocument vóór vertrek is speciaal volgens EU-wetgeving en intern volgens nationale normen. Strikt gedefinieerde regels & nbsp; specificeren wat in het document moet worden opgenomen, in welke volgorde de gedetailleerde gegevens in de gegevens moeten worden opgenomen.

Het document is verdeeld in drie delen.

De belangrijkste daarvan vertegenwoordigen alle adviezen over het explosiegevaar. De plaatsen van explosiegevaar zijn duidelijk aangegeven op kantoor. Met betrekking tot het aantal en de waarde van gevaren wordt de indeling van de ruimte op het explosiegevaarlijke gebied gemaakt. In de vroege groep van het explosiebeveiligingsdocument wordt ook een korte samenvatting van bestaande beveiligingsmaatregelen geselecteerd.

De rest van het document bevat relevante informatie met betrekking tot de risico- en explosierisicobeoordeling. Er wordt besloten hoe een explosie te voorkomen en is overtuigd van de gegevens van bescherming tegen de schadelijke effecten van een explosie. Het tweede deel specificeert ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Het derde deel van het explosiebeveiligingsdocument is gebaseerd op advies en ondersteunende documenten. Je krijgt hier protocollen, getuigenissen, bevestigingen en technologieën. Meestal zijn ze ingebeeld in de situatie van een geordende lijst of verklaring zonder een bijlage.