Een gedicht over kleding voor kinderen

Het echte explosiegevaar is aanwezig in geval van stofafzetting met een ander type. Ze kunnen leven met houtstof, fijn kolenstof en poederverven. Op het einde kan de grote aandacht van kleine stofkorrels van verschillende oorsprong bij de explosie komen. Ontsteek dat het wordt veroorzaakt door open vuur, elektrische vonken, elektrostatische stromen of elementen van machines die worden verhit tot een hoge temperatuur.

Om het risico op ontploffing en explosie zo klein mogelijk te houden, zijn er ontstoffingsinstallaties nodig.Het hoogste rendement van stofverzamelingsinstallaties wordt verzekerd door lokale uitlaatsystemen, die de vorm kunnen aannemen van zelfdragende armen, zuigers of dakranden, die dicht bij de emissiebron worden gemaakt. Elk stofcluster moet regelmatig worden verwijderd, zodat ik niet in de stofophoping en het opnieuw ontstoffen kom. U hebt ook regelmatig het legen van de stofcontainer nodig.

Stofafzuiginstallaties vereisen hetzelfde met de atex-regel. Het verwijst naar fans en filters die overeenkomen met de huidige normen. Installatie van atex (atex-installatie in de eerste versie richt zich op explosiepanelen met een explosiebestendig filter. Filters kunnen eenmalig worden gebruikt of kunnen opnieuw worden gebruikt.De explosie van kleine constructie laat het membraan barsten, explosieve gassen worden zodanig aan de inhoud geproduceerd dat deze het filter niet beschadigen.

Optionele apparatuur voor stofafzuiging kan vonkblusinstallaties of nieuwe systemen voor het blussen van de vonken in de achtergrond van de installatie met koolstofdioxide omvatten. De retourkleppen moeten zich op ventilatiekanalen bevinden die naar het filter worden gestuurd. Het doel van de dempers is om de verspreiding van de vlam in de installatie te beschermen.