Positionering van deze pagina s

https://elever-lash.eu/nl/Éleverlash - Natuurlijk lange wimpers vergroten je zelfvertrouwen!

Opgenomen verkopen aan de kassa moeten worden getrokken door belastingbetalers die verkopen aan particulieren zonder financiële activiteiten en door boeren die terugbetalen als onderdeel van een forfaitair bedrag. Gevallen waarin geen verkoop wordt geregistreerd, zijn beperkt tot sancties die in een specifieke handeling zijn gespecificeerd. Belastingbetalers hebben vaak de neiging om de verplichting die bij hen rust niet na te komen en bijvoorbeeld frequent wangedrag wordt beschouwd als niet-controle over de gevallen van overschrijding van de omzetlimieten die het opnemen van verkopen toestaan ​​met behulp van kassa's en, bovendien, successen waarin nieuwe wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, die vereisen dat entiteiten moeten gegevens bijhouden.

De verplichting om registers bij te houden bij de dienst van kassa's is geen illusie, omdat deze bepalend is voor het opleggen van sancties aan entiteiten die voortvloeien uit de bepalingen van de wet op de belasting op producten en diensten. Met andere woorden, het zich niet wenden tot de wettelijke bepalingen betreffende een bevel om gegevens bij te houden met behulp van elzab mera & nbsp; kassa's wordt geassocieerd met zware sancties, dus het is niet de moeite waard om hier te riskeren. Niet elke ondernemer is zich hiervan bewust en kent de wet niet.

Samen met kunst. 111 sectie 2 inzake productbelasting en bijstand, kan het hoofd van het belastingkantoor of het belastinginspectiekantoor een zware boete in rekening brengen van 30% van de belasting die werd geheven bij de aankoop van producten of diensten. In het geval van natuurlijke personen is een dergelijke entiteit aansprakelijk voor een belastingdelict of voor het misdrijf zelf voor een misdrijf bij het beheren van de registers. Daarom is het niet de moeite waard om te proberen vals te spelen in deze zaak en, bovenal, moet u het advies inwinnen van een accountant of een advocaat die ervoor zou zorgen dat de ondernemer de wettelijke bepalingen naleeft.

Op het verkooppunt dat is geregistreerd door middel van kassa's, is het vermeldenswaard dat de belastingverplichting maar alleen tekortkomingen heeft die door de positie werden gebruikt vanaf 1 december 2008, d.w.z. vanaf de datum van binnenkomst in het juridische team van de bovengenoemde wettelijke bepalingen. Gelukkig zullen wetshandhavingsinstanties de ondernemer gelukkig niet aansprakelijk stellen voor wettelijke, fiscale en strafrechtelijke aansprakelijkheid sinds de periode vóór 1 december 2008. is opgenomen in het statuut van beperkingen en daarom zijn wettelijke activiteiten opgeschort.