Zone voor gevaar voor stofexplosie

Omdat aan het einde van de Europese Unie nieuwe veiligheidsvoorschriften van kracht waren, werd besloten de bepalingen te harmoniseren. Er zijn ATEX-vereisten geĆÆntroduceerd die betrekking hebben op het succes van potentieel explosieve omgevingen en gereedschappen voor de rol in de huidige velden. Het einde van deze veranderingen is een grote risicoreductie of al zijn eliminatie, die wordt toegeschreven aan het gebruik van goederen in gebieden waar de explosie kan worden bedreigd, d.w.z. EX-zones.

https://biov-tab.eu/nl/

De EX-vereisten, of beter gezegd de richtlijn, definiƫren de vereisten waaraan een bepaald product moet voldoen, en dat moet nog worden gecombineerd in potentieel explosieve omgevingen. Het hoofddoel van het systeem is het harmoniseren van de procedures en beschermingsmethoden van de apparatuur in de laatste gebieden die met explosie worden bedreigd en om hun eenvoudige doorstroming binnen de Europese Unie te garanderen.Deze richtlijn heeft betrekking op alle elektrische en niet-elektrische vaat en beschermende methoden die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX-vereisten zijn van toepassing op veiligheids-, controle- en afsluitinrichtingen die buiten explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Ze hoeven geen onafhankelijke functies te hebben, maar ze zullen bijdragen aan het functioneren van apparaten en beveiligingssystemen die daar zullen worden gebruikt.De richtlijn definieert en de mogelijkheid om aan te tonen dat een artikel voldoet aan de ATEX-vereisten. Producten die aan deze wensen voldoen, d.w.z. normen die zijn geharmoniseerd met de regel, moeten ook voldoen aan de werkelijke vereisten. De toepassing van de regels is niet nodig, alleen de nalevingsprocedure is ja. Dit is een kwestie van naleving van de regel die is opgesteld door een entiteit die handelt op basis van een kennisgeving van de Europese Commissie. Afwijkingen kunnen optreden, maar in het succes van elektrische apparaten van de derde categorie en niet-elektrische apparatuur van categorie twee en drie.Als dit het geval is, kan de informatie van de fabrikant in dit geval worden verstrekt zonder tussenkomst van een aangemelde instantie. Echter, dezelfde producent wordt ook gerespecteerd, hij zal in deze situatie zichtbaar zijn voor het plaatsen van zijn product op het plein.Als het op zoek is naar de belangrijkste vereisten, zijn het de certificering van elektrische en niet-elektrische apparatuur, zijn de zelfcertificering, vereisten voor het werkstation en de behandeling in het land van de Europese Unie verplicht in de verplichte en dwingende stijl.